HÍREKPORTRÉTÁRSALGÓAKTUÁLISFÓKUSZBANEGYHÁZVENDÉGSÉGBENSZUBJEKTÍVSZÍNESÉLETMÓDX
A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ONLINE KIADVÁNYA
fókuszban

Megújul a Miskolci Fiúkollégium

2017. június 26. (hétfő) 11:58
 
A Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Teleki Tehetséggondozó Kollégium Tagintézményét 27 évvel ezelőtt mintegy hiánypótlásként azzal a céllal hozták létre, hogy legyen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egy olyan kollégium, aminek küldetése a vidéki, tehetséges fiatalok felkutatása, felkarolása és fejlesztése.

1A kollégium szakmai profilját ma már egyértelműen az Arany János Tehetséggondozó Program határozza meg, melynek keretében a jelenlegi 168 fős tanulói létszámból a Földes Ferenc Gimnázium 87 fő tanulójának fejlesztése valósul meg.

A kollégium pedagógiai szakmai munkájának színvonalas ellátásáról a 11 fős nevelőtestület gondoskodik, akik munkáját az Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódóan a Földes Ferenc Gimnázium pedagógusai is segítik.

[4_960] 2.JPG

A nívós tehetségfejlesztés elengedhetetlen feltétele az intézményi infrastruktúra és a szükséges tárgyi feltételrendszer megléte. A Miskolci Tankerületi Központ ennek fontosságát felismerve és a kollégium fejlesztésének ügyét felkarolva pályázott a kollégium felújítására, ami kiemelkedő és fontos mérföldkő nemcsak a Kollégium, hanem a megyei tehetséggondozás történetében is,

[3_960] 3.JPG

Sikeres pályázatot követően a Tankerület bruttó 207.387.256 forint támogatásban részesült a 100% támogatási intenzitású, KEHOP-5.2.10-16-2016-00082 azonosítószámú „Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Teleki Tehetséggondozó Kollégium Tagintézményének épületenergetikai fejlesztése” című pályázat megvalósítására, amelynek célja az intézmény épületenergetikai korszerűsítése volt.

Az elnyert támogatásból — a projekt járulékos költségeinek levonása után — összesen bruttó 190.438.256 forintot fordítottunk a kivitelezési munkálatok megvalósítására. A rossz állapotú, állami tulajdonban lévő kollégiumi épület — melyet a hatvanas évek elején építettek az akkori kornak megfelelő építési anyagokból és építési technológiával — ez idáig energetikailag korszerűtlen volt, illetve esztétikai szempontból isrontotta a városképet.

[1_960] 4..JPG

Az épületben a megépítése óta nem történt korszerűsítés, mely hiányt jelen projekt keretén belül az állami intézményfenntartó pótolni tudta. A pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárást a miskolci székhelyű 4G-Tech Kft, nyerte meg.

A Tankerület. a Kollégium vezetése és a kivitelező közötti háromoldalú egyeztetések már az év elején megkezdődtek. Az egyeztetés során megállapodtunk abban, hogy a konkrét munkálatok — az időjárás függvényében — kora tavasszal el fognak kezdődni annak érdekében, hogy semmi ne veszélyeztesse a megújult kollégiumi épület 2017 szeptemberétől történő használatát.

[0_960] 1.JPG

A Kollégium vezetésével megállapodtunk abban is, hogy csak a legfelső szintről költöztetjük ki ideiglenesen a tanulókat, akik a Teleki Kollégiumtól pár száz méterre lévő székhelyintézmény (Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium) épületében kapnak megfelelő színvonalú elhelyezést. Az előkészítés során különösen nagy hangsúlyt fektetünk a balesetvédelemre és a Kollégiumban maradt tanulók biztonságának megóvására. A balesetek elkerülése érdekében az érintett felek szorosan, napi szinten együttműködtek. A kivitelező a munkaterület védelmére az éjszakai órákra biztonsági őrt alkalmazott, míg a Kollégium falain belül a tantestület tagjai fordítottak fokozott figyelmet a biztonsági előírások betartására. A közös erőfeszítéseknek köszönhetően a munkálatok ideje alatt semmilyen baleset nem történt, a pedagógiai szakmai munka zavartalanul folyt.

A munkaterület birtokbavételét követően a kivitelező 3300 m2 állványszerkezetet állított össze, amellyel tulajdonképpen "körbezárta" az épületet. A pályázat keretein belül megtörtént a külső szerkezetek utólagos hőszigetelése, a külső homlokzatra ásványgyapot hőszigetelő táblákat helyeztek el, míg a lapostetős szerkezetre lépésálló hőszigetelés és új, ragasztott vízszigetelés került. A külső nyílászárókat új, korszerű, háromrétegű üveggel ellátott nyílászárókra cseréltük.

A villamosenergia felhasználás csökkentése érdekében napelemes rendszer került az épület tetőszerkezetére, a lapostetős elhelyezésnek köszönhetően a napelemtáblák déli irányba tájolhatóak, így érhető el a maximális elektromos áram termelés. A felújítás részeként 222 darab elavult ablakot cseréltünk a mai kor követelményének megfelelő nyílászáróra, a homlokzatra 7/80 tábla szigetelés került, melyet összességében a 13.600 darab dübel mellett, 23. 210 kilogramm ragasztóanyag rögzít.

[2_960] 6.jpg

Az új és barátságos külsőt 4.600 liter színezőanyag felhasználásával kapta meg az épület. A Kollégium tetejére 164 darab napelemtáblát szereltünk, amely összteljesítménye 42.500 kWA.

Mivel a pályázat tartalma erre nem terjedt ki, a Tankerület — a külső munkálatokkal párhuzamosan — saját költségvetésének terhére megkezdte a kollégiumi folyosók és a kollégiumi szobák teljes felújítását. Erre a célra az előzetes kalkulációk alapján összességében 4. 358. 917 forintot különítettünk el.

[7_960] 7.JPG

Az épület régi tetőszerkezetének rendkívül rossz állapota elsősorban a Kollégium harmadik emeletét sújtotta, amely a beázások okán lakhatásra gyakorlatilag teljesen alkalmatlanná vált, így a belső munkálatok ezen a szinten kezdődtek meg. A folyosó, a vizesblokk ás a kollégiumi szobák beázott vakolatát levertük, kijavítottuk és kifestettük, a kollégiumi szobák padlózatát komfortos laminált padlóval burkoltuk. A belső munkálatok természetesen ezen a szinten nem állnak meg, a 2017/2018. tanév kezdetére valamennyi kollégiumi szobát felújítunk, ami az elhasználódott padlózat cseréjét is magába foglalja.

[6_960] 9.JPG

A fejlesztés az elvégzett korszerűsítések által összességében hozzájárul az épület energiahatékonyságának javításához, a környezetbarát megájuló energiaforrás felhasználásának növeléséhez, és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. Mindezek mellett a Kollégium diákjai számára a megújult épület komfortos elhelyezést, a pedagógusok számára pedig kellemes munkakörnyezetet biztosít.

(fotók: Kulcs Magazin)

Vissza