HÍREKPORTRÉTÁRSALGÓAKTUÁLISFÓKUSZBANEGYHÁZVENDÉGSÉGBENSZUBJEKTÍVSZÍNESÉLETMÓDX
A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ONLINE KIADVÁNYA
hírek

A legkiemelkedőbb köztisztviselőit díjazta a megyei önkormányzat

2020. június 30. (kedd) 20:18
 

A Közigazgatási Tisztviselők Napja alkalmából díjátadó ünnepséget szervezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, június 30-án. Az ünnepélyes programon átadták az önkormányzat legújabb elismerését, a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Köztisztviselői Díját”, továbbá a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Dicsérő Oklevelét” is. Tizenhat megyei köztisztviselő áldozatos munkáját értékelték a 2020-as emléknap alkalmából.

A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Köztisztviselői Díja” azoknak a köztisztviselőknek adományozható, akik a közigazgatás, a közszolgálat területén végzett magas színvonalú tevékenységükkel hosszú időn át eredményesen szolgálták a megye lakosságát. 2020-ban Baranyai Tiborné, Bejó Józsefné, dr. Béni Gyula, Demjén Gyurán Fruzsina, Fűtőné Majnár Mária, Hunyorné Varga Katalin, Huszárné Major Zsuzsanna, Karakas Sándorné, Kákonyiné Czeglédi Mária, Kovács Eszter, Körtvélyesi Gyuláné, Kövér János, Pataki Klára, Tamás Zoltánné, Dr. Vártás József munkáját díjazta a megyei önkormányzat elnöke.

Baranyai Tiborné jegyző asszony jelenleg a hét települést magába foglaló Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozik. A hivatal magába foglalja Telkibánya, Kéked, Pányok, Hejce, Regéc, Fony és Mogyoróska településeket. Közigazgatási pályáját 1979. február 16-án kezdte meg a Telkibányai Községi Tanácson, igazgatási majd pénzügyi munkakörben, majd egy év múlva anyakönyvvezetői megbízást kapott. 1994-ben kapta meg jegyzői kinevezését a Telkibányai Polgármesteri Hivatalban, ahol jelenleg is dolgozik. Munkája során mindig a lakosság érdekeit és a település fejlődését tartja szem előtt.

Bejó Józsefné 1989. október 1-jétől a Községi Közös Tanácsnál helyezkedett el, mint igazgatási előadó. Nagyon örült, hogy szülőfalujában kapott munkahelyet és annak, hogy az emberek segítségére lehet. Az eltelt 31 év alatt mindig azon munkálkodott, hogy elnyerje az emberek bizalmát. 1992-től mint anyakönyvvezető is tevékenykedett. Tiszaladányon kívül, Tiszatardoson és Csobaj községekben is. Hivatásának ezt a részét szerette jobban. A falubeliek – különösen az idősebb korosztály – bizalmába fogadta, és gondjaikkal bátran keresték meg a hivatalban.

Dr. Béni Gyula a 2004-ben megszerzett jogász diplomáját követően került be a közszolgálatba. Első közszolgálati munkahelye a Szerencsi Polgármesteri Hivatal lett, ahol 2004. június 1-jétől 2006. március 31-ig ügyintéző, majd 2006. április 1-jétől 2010. december 31-ig csoportvezető volt az adócsoportnál. 2011. január 1-jétől 2013. február 28-ig a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás belsőellenőrzési vezetője volt. 2013. március 1-jétől 2014. december 31-ig a Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként Rátka és Monok községekben tevékenykedett. 2015. január 1-jétől a Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal jegyzője. Béni Gyula az új elképzelésekre nyitott, a felmerülő feladatok megoldását keresi, a képviselő-testület, a munkatársai és a település polgárai tisztelik. Munkabírása tartósan magas színvonalú, amiért több alkalommal részesült már jutalomban is.

DSC_6548.jpg

Demjén Gyurán Fruzsina 2014. július 2-án kezdte pályáját a Putnoki Közös Önkormányzati Hivatalnál, szervezési ügyintéző munkakörben. A választások alkalmával, a Helyi Választási Iroda vezető-helyetteseként tevékenyen részt vesz a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési munkák irányításában, végrehajtásában. A jegyzői hivatal munkatársaként önállóan lát el feladatokat, rendkívül nyitott az új ismeretek befogadására, amit folyamatosan sajátít el, s alkalmazza munkavégzése során. Kreatív gondolkodása, etikus munkavégzése, empátiája az ügyfelek és a dolgozók irányába példaértékű. Fiatalon lett köztisztviselő, s a kezdetektől felelősségteljes munkakört lát el, melyet nagy szakértelemmel, kitartással és igényességgel végez.

Fűtőné Majnár Mária Kács Község Önkormányzatánál 2008-tól pénzügyi előadóként kezdte meg köztisztviselői pályáját. A Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz került áthelyezésre 2013. január 1-jén. Mérlegképes könyvelőként a hivatalhoz tartozó négy önkormányzat pénzügyi feladatait ellátó pénzügyi csoport vezetője. Munkájával hozzájárult az ASP rendszer kialakításához és hatékony működtetéséhez. Szakmai munkáját elhivatottsággal végzi, segítő hozzáállásával a pénzügyi csoport szakmai munkáját példás szintre emelte.

Hunyorné Varga Katalin 24 éves köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezik. Arnót község üzemeltetése, fejlesztése során a község múltjának ismerete, a külterületi határrészek azonosítása, a fejlesztési lehetőségek reális mederbe terelése terén is pótolhatatlan munkát végez a Polgármesteri Hivatal titkárságvezetői munkakörében. Kollégái elmondása alapján, rendkívül korrekt, az ügyfelekkel és a kollégákkal szemben segítőkész, illemtudó. Munkáját mindig felelősségteljesen, lelkiismeretesen látja el. Mindenről határozott véleménye van, szorgalmas, megbízható, magabiztos, minden kihívásnak igyekszik megfelelni. 

Huszárné Major Zsuzsanna idén 30 éve dolgozik a közigazgatásban. Egész pályáját Hernádkakon töltötte jegyzőként. Részt vett az Önkormányzat megalakulásában, majd először a Gesztelyi Közös Önkormányzati Hivatal, tavaly a Hernádkaki Közös Önkormányzati Hivatal megalakításában. A Gesztelyi Közös Önkormányzati Hivatalban aljegyzői tisztséget töltött be, a Hernádkaki Közös Önkormányzati Hivatalban pedig jegyzőként tevékenykedik. Három településen, Hernádkakon, Újcsanáloson és Sóstófalván látja el a jegyzői feladatokat. Folyamatosan képezi magát, mesterképesítést szerzett, és közbeszerzői végzettséggel is segíti a pályázatok megvalósítását. Ez elmúlt 30 év alatt sok mindent megélt a településen. 2010-ben az ő felügyelete alatt zajlott az árvízi védekezés.

Karakas Sándorné 1984. szeptember 6-án lépett a közigazgatásba, amikor a Tiszakeszi Önkormányzat jogelődjénél, a Tiszakeszi Községi Tanácsnál helyezkedett el. Itt előbb két évig adóügyi előadói munkakörben dolgozott, majd 1986-tól pénzügyi ügyintézői feladatokat látott el. Tiszakeszi önkormányzatánál 30 évig dolgozott tisztviselőként. Munkája során nagyon sok pénzügyi, számviteli tapasztalatot szerzett. 2014 novemberétől a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője, 2015-től pedig a pénzügyi osztály vezetője. Munkáját régebbi munkáltatói és kollégáinak véleménye szerint folyamatosan magas színvonalon látja el, igyekszik azt mindig pontosan, határidőre elvégezni. Osztályvezetőként a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó három település (Mezőcsát város, Hejőpapi és Ároktő községek), és az azok irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzügyi-számviteli munkáját felügyeli. Mindig lelkiismeretesen, legjobb tudásának megfelelően végzi munkáját.

DSC_6857.jpg

Kákonyiné Czeglédi Mária 1986. február 2-tól 2019. június 30-ig – nyugdíjba vonulásának napjáig – látta el Harsány Község gazdálkodási előadói feladatait. Köztisztviselői minőségében munkavégzését hozzáértés, lelkiismeretesség és megbízhatóság jellemezte. Fontos szerepe volt az ASP rendszer megyei bevezetésének segítésében mivel Harsány a megyéből elsőként csatlakozott az ASP rendszerhez. Munkavégzését a naprakész jogszabályismeret, feddhetetlenség, kiemelkedő problémamegoldó képesség jellemezte.

Kovács Eszter 2006. június 1. napján kezdte meg munkáját a Felsőnyárád, Felsőkelecsény, Jákfalva, Dövény községek önkormányzatainak hivatalánál, körjegyzőként. 2013. január 1. napjától a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője. Jegyzői munkásságát megelőzően 2003 júliusától Sajószentpéter Város Polgármesteri Hivatalánál látta el köztisztviselői feladatait. Eddigi munkássága alatt számos képzésen, továbbképzésen eredményesen vett részt. A hivatal felelős vezetőjeként elkötelezett a törvényes, szakszerű, pártatlan és hatékony feladatellátás iránt. Az alkalmazandó jogszabályokat kiválóan ismeri, jól felkészült és mindig naprakész tudással rendelkező szakember, aki az élethosszig tartó tanulás híve. 18 éves közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlatával, a munkaköréhez kapcsolódó feladatait széles körű tudással, hivatása iránti elkötelezettséggel látja el, munkáját lelkiismeretesen, a közösség szolgálatát szem előtt tartva, felelősségteljesen végzi. Rendkívül szorgalmas, precíz, nagy munkabírású vezető.

Körtvélyesi Gyuláné 1980-ban kezdte könyvelői munkáját Sajóbábonyban, majd 1986-tól igazgatási előadóként dolgozott a Sajóvámos-Sajósenyei Községi Közös Tanácsnál. 1992 februárjától a Sajóvámos-Sajósenye Községek Körjegyzőségénél előadóként tevékenykedett. A köztisztviselői életpályát hivatásának tekinti. 2015-től csoportvezetői feladatokat lát el. Munkáját lelkiismeretesen, empatikusan és etikusan végzi.

Kövér János közigazgatási pályáját 1975. április 1-jén kezdte előadóként a Fulókércs Községi Közös Tanács Végrehajtó Bizottság Szakigazgatási Szervénél, majd jogutódjánál, a Szalaszend Községi Közös Tanács Végrehajtó Bizottság Szakigazgatási Szervénél 1982-től főelőadó. 1984. július 1-jétől megbízták, majd 1985-ben megválasztották Szalaszend Községi Közös Tanács tanácselnökévé. Az önkormányzatok létrejöttekor Szalaszend Községi Önkormányzat képviselő-testülete megválasztotta a település jegyzőjének, amely tisztséget több mint tizenkét éven át töltötte be. Ezt követően Abaújkér, Abaújalpár, Hernádbűd, Pere Községek körjegyzőségén 2003. február 25-től dolgozott, mint körjegyző. 2013. január 1-jétől az összesen tíz települést kiszolgáló Boldogkőváraljai Közös Önkormányzati Hivatalnál vezető jegyzőként teljesített szolgálatot. Az általa vezetett közös hivatali struktúrában bekövetkezett változások eredményeként szakmai közreműködésével 2020. január 1-jével átalakulás útján létrejött a tizenegy települést szolgáló Abaújkéri Közös Önkormányzati Hivatal, melyet nyugdíjba vonulásáig, 2020. március 31-ig vezetett. Kollégái körében országosan elismert szakember, amelyet kiemelkedő szakmai tudásán túl jó kapcsolatteremtő, kezdeményező és együttműködő, konszenzus-kereső, motiváló készségének köszönhet.

DSC_6693.jpg

Pataki Klára ugyan csak 1996-tól dolgozik a közszolgálatban, de teljesítménye, és precíz munkavégzése kimagasló. Pályáját az Abaújvári Körjegyzőség előadójaként kezdte, majd gazdálkodási előadója lett a Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának. Pontos munkavégzése, hozzáértése, kimagasló teljesítménye alapján került kiválasztásra a Hidasnémeti-Hernádszurdok községek körjegyzőségének 2008-ban megüresedő pénzügyi-számviteli ügyintézői állására. Az azóta eltelt 12 évben munkáját nagy lelkesedéssel, odafigyeléssel végezte. Pataki Klára munkája mellett kiemelkedő közösségi tevékenységet is végez. Empátiája és segítőkészsége már több generáció munkavállalóját segítette át a kezdeti nehézségeken.

Tamás Zoltánné Géresi Valéria 1987. július 1. napján kezdte meg munkáját a Sárospataki Városi Tanács Végrehajtó Bizottság Titkárságán, mint általános adminisztrátor, gépíró, gyorsíró. A titkárság névváltozását követően Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalánál adminisztrátorként, ügykezelőként dolgozott tovább. 2004. november l-jén adóügyi ügyintézővé nevezték ki. 2012. január 1-jétől – jelenleg is – adócsoport-vezető munkakörben látja el munkáját. Évről évre jó eredménnyel teljesíti a közszolgálati tisztviselők továbbképzési kötelezettségét. Változatlan lendülettel követi a jogszabályok változását, naprakész a vonatkozó szabályozást illetően. Szívügyének tekinti az ügyfelek pontos és érthető felvilágosítását. Munkáját a legnagyobb precizitással végzi.

Vártás József főiskolai tanulmányai elvégzését követően 2005. szeptember 1-jén kezdte meg szolgálatait a közigazgatásban a kétezer fős lélekszámú Nyírtasson. 2009. augusztus 1-jétől Nyírtasstól aljegyzőként elköszönve az Edelényi Polgármesteri Hivatalban folytatta munkáját jegyzői referensként. 2011. május 16-ával Edelény Város Önkormányzat képviselő-testülete a város jegyzőjévé választotta. A 2010-es árvíz után az önkormányzati rendszer átalakítása, a járási hivatalok felállítása, valamint a jegyzői hatáskörök csökkenésével egyidejűleg egyre inkább a településfejlesztés, településmenedzsment vette át a főszerepet munkájában. 2020. január 1-jétől Abod, Damak és Edelény településeken végzi munkáját. Elmondása szerint a legnagyobb kihívás a megfelelő csapat felépítése volt, de az elmúlt kilenc év küzdelme beérni látszik. Mint mondta, a közigazgatás csapatmunka.

DSC_6802.jpg

A keddi ünnepségen átadták a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Dicsérő Oklevelét” is. Ez a díj olyan köztisztviselőnek adományozható, akinek legalább két éve van közszolgálati jogviszonya, jelentős eredményekkel és hatékonyan végzi munkáját, példamutató és konstruktív a magatartása, az önkormányzat eredményes megítélésével összefüggő kiemelkedő a teljesítménye, illetve kiemelkedő színvonalon végzi munkáját. Az oklevelet a megyei önkormányzat jegyzője adományozza. 2020-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Dicsérő Oklevelet adományozott Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző asszony részére.

Szombatiné dr. Sebők Emese 1988-től a Borsod Volán Jogi és Igazgatási Osztályának jogi előadója volt egészen 1989-ig, amikortól a Szerencsi Városi Bíróság közjegyzője, illetve bírósági titkára lett. 1994. és 2002. között egyéni ügyvédként tevékenykedett, majd 2002-től a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium SAPARD Hivatala Észak-Magyarországi Regionális Iroda jogi szakreferense, jogtanácsosa lett. 2006-tól pedig osztályvezetője. 2010-től dolgozik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalban, ahol novembertől főosztályvezető, 2012 márciusától osztályvezető lett, 2012 novemberétől pedig az aljegyzői feladatokat is ő látta el. 2013. március 1-jétől aljegyzőként tevékenykedik a megyei önkormányzati hivatalban. Munkavégzését hozzáértés, lelkiismeretesség, és megbízhatóság, naprakész tudás, feddhetetlenség, kiemelkedő problémamegoldó képesség jellemzi. Vezetőként és barátként áll munkatársai mellett, közösségi vénája, örök optimizmusa és végtelen nyugalma húzó erő a hivatal munkája, rendezvényei terén.

Gratulálunk a díjazottaknak!

(Fotók: Fekete Zsanett)

Vissza