HÍREKPORTRÉTÁRSALGÓAKTUÁLISFÓKUSZBANEGYHÁZVENDÉGSÉGBENSZUBJEKTÍVSZÍNESFesztiválÉLETMÓDAdatvédelemX
A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ONLINE KIADVÁNYA
hírek

Vizsolyi Biblia: hitünk és nyelvünk szimbóluma Vizsolyban és Kassán!

2021. február 1. (hétfő) 10:54
 

Mára általánossá vált, hogy a Vizsolyi Biblia Emlékhelyét, Vizsolyban minden évben zarándokok és turisták tízezrei keresik fel. 

A Református Egyház egyetlen Hungarikum minősítésű kulturális értéke, a gyönyörű Árpád-kori református templom freskókkal díszített környezetében található. A Biblia és a református közösség történelme bemutatja őseink heroikus küzdelmét a református vallás szabadságáért, anyanyelvünk művelésért, nemzeti identitásunk újjáteremtéséért egy olyan korban, ahol a török- és a Habsburg birodalmi érdekek szakították részekre magyar hazánkat.

A Vizsolyi Biblia magyarságunk és hitünk emberi méltóságáról, közösségeink megerősítéséről, Isten igéjének és igazságainak széles körű missziós terjesztéséről szólt magyar népünk körében. Bár azt általában kevesen tudják, de Vizsolyi Biblia az eredetileg Vizsolyban kinyomtatott 800-900 példányából, rendkívül kevés maradt fenn, mindössze 54 ismert példányról tudunk, melyből csupán huszon-egynéhány példány található közgyűjteményekben. Ezek közül némelyik töredékes, némelyik pedig a családi bejegyzések révén fontos történelmi adalékokat nyújtanak a történeti kutatásoknak, mivel a korabeli hírneves tulajdonosok számtalan értékes bejegyzést is írtak családi Bibliájukba.  

DSC_1355.jpg

Példaként lehet említeni, hogy I. Rákóczi György erdélyi fejedelmet, aki napi Biblia olvasása során gondolatait, hitbeli kérdéseit, hadjáratait, vagy fejedelmi uralkodásának ügyeit is belejegyezte külön kötött Újszövetségébe. Ugyanígy pl. az Országos Széchényi Könyvtárban megtalálható a Széchényi család Vizsolyi Bibliája, ahol a „legnagyobb magyar” családi krónikájának-leszármazásának bejegyzéseit is kutathatjuk. Természetesen az ilyen különleges történelmi adalékokon túlmenően, azt köszönhetjük a Biblia magyar nyelvre fordításának, hogy a magyar protestáns teológiai élet, a bibliakutatás és átfogóan is a keresztény teológiai tudás nyugat-európai szintre emelkedett a 16.században, sőt mindez édes anyanyelvünk művelésének első nagy tudományos mozgalmát hozta el. Nem is beszélve egy tudományos-technológiai forradalomról, a könyvnyomdászat hazai elterjedéséről!

Mivel a drámai háborús állapotok tönkretették azt a virágzó könyvkultúrát és nyomdászatot, ami Mátyás király udvarában világszínvonalú volt, a reneszánsz motívumokkal díszített kézisajtó aranykorát a reformáció és benne a bibliakiadás szükségessége hívta életre, melynek tudományforradalmi szerepét történelmileg Amerika felfedezéséhez, vagy a modern korban az internet kiépítéséhez szokták hasonlítani.

Vizsoly különleges atmoszférája mind a reformáció-, mind a bibliakiadás történelmi élményét képes megmutatni az idelátogatóknak.  Eddig kevesen tartották számon, de két Vizsolyi Biblia példány a kassai Állami Tudományos Könyvtár állományában is megtalálható. Az egykori kassai jezsuita rend könyvtárában őrizték e példányokat, mely könyvtárat még a monarchia idején a kassai jogakadémia könyvtára olvasztotta magába, amely később a Csehszlovák és Szlovák államiság létrejöttével Állami Könyvtárként alakult át.

_DSC0010.JPG

Szlovákia és Magyarország Európai Uniós és Visegrádi együttműködéseinek jelzésértékű szimbolikus lépése a történelmi megbékélés irányába, hogy közös múltunkat és közös történelmünk kulturális javait közösen, egymás iránti tiszteletben, tudományos együttműködésekben és közös fejlesztések formájában is meg tudjuk becsülni.

Kassa történelmének és kultúrájának feltétlenül védendő és bemutatandó értéke az a két Vizsolyi Biblia példány, amit az Állami Tudományos Könyvtár állományában őriznek. Kassa mai társadalmának- és identitásának meggazdagodását jelentheti, ha benne a kassai magyar reformátusság hitbeli és nyelvi szimbólumát korszerű és többnyelvű színvonalas kiállítás formájában létrehozzuk a kassai történelmi belvárosban. Ugyanakkor a Vizsolyi Református Egyházközségben e projekt segítségével digitalizációs és állományvédelmi eszközök is beszerzésre kerülnek, hogy a legfiatalabb generáció digitális élményvilágát is meg tudjuk jeleníteni Bibliánkról. 

A Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, mint a Kisprojekt Alap ernyőprojektjeinek vezető kezdeményezettje, a Kisprojekt Alap partnereivel (Kassai Önkormányzati Kerület és a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.) hirdette meg az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország együttműködési program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alap pályázatát, melyet a fent említett szervezetek nyertek meg. Ez az alap a kisebb léptékű együttműködési projektek regionális szintű támogatásának eszköze. Fő célja a határ menti régiók társadalmi kohéziójának erősítése a helyi szintű együttműködés előmozdítása révén a határ mindkét oldalán, a hosszú távú együttműködés javítása érdekében. Az állami és az egyházi szervezetek (ez esetben Kassai Állami Tudományos Könyvtár /KÁTK-ŠVKK/ és a Vizsolyi Református Egyházközség), amelyek mindkét nemzet írásbeli kulturális örökségének védelme, megőrzése és tudatosságának terjesztése terén tevékenykednek, ezzel a projekttel megkezdik a határon átívelő együttműködést.

A „Biblia” projekt összesen 58 696,52 EUR pénzügyi támogatásban részesült tavaly októberben. Ennek megvalósítását kezdték meg az együttműködő partnerek Vizsolyban és Kassán.

Vissza